Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng tầm vị thế Hải Dương

Sáng 16/3, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cũng như về một số đề xuất, kiến nghị của địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Đồng thời đánh giá cao tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển, phương châm hành động của tỉnh. 

Về định hướng phát triển, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện hiệu quả Chiến lược “Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, Ba đô thị động lực - Ba trục phát triển" với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương.

Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Dương phải tận dụng sự lan tỏa của các trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ của Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh; quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Trước mắt, cần tập trung cho công tác quy hoạch; đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công - tư, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông kết nối với Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, mở ra không gian phát triển mới.

Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao. Song song với đó, phải chú trọng xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả.

Trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, lịch sử, Hải Dương phối hợp với các bộ, địa phương liên quan nỗ lực hoàn thiện hồ sơ đề cử công nhận Quần thể di tích "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là Di sản Thế giới.

Thủ tướng tin tưởng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân, doanh nghiệp, Hải Dương sẽ đạt mục tiêu đến năm 2030 vào nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; trung tâm công nghiệp động lực vùng đồng bằng sông Hồng. 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam