Tháng 6 phải hoàn thành dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 03/03, Bộ Nội vụ-Bộ Công an và Tập đoàn VNPT tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng phần mềm cơ sở dữ liệu về cán bộ-công chức-viên chức. Mục tiêu là đến 30/6 tới đây, phải hoàn thành bộ dữ liệu quốc gia về đội ngũ cán bộ-công chức-viên chức để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo mục tiêu Chính phủ 4.0, tạo thuận lợi cho người dân.

Theo Bộ Nội vụ, nếu như tích hợp đầy đủ dữ liệu điện tử về cán bộ-công chức-viên chức, sẽ theo dõi được quá trình điều động của đội ngũ này từ địa phương này sang địa phương khác, chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác, hoặc bổ nhiệm-nâng ngạch...một cách nhanh chóng, mà không cần phải đi xác minh thực tế, cũng không phải in sao đủ loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ với công chứng phiền hà như hiện nay. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng nắm được toàn bộ quá trình công tác của người đó suốt từ khi vào nền công vụ, cho đến khi thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Nhưng thách thức hiện nay là 109 trường dữ liệu thông tin về cán bộ-công chức-viên chức, chưa tích hợp đầy đủ. Phần mềm mỗi bộ-ngành-địa phương đang sử dụng cũng khác nhau, hoặc xây dựng đã lâu và lạc hậu. Vì vậy, phải có giải pháp cho từng bộ-ngành-địa phương để phấn đấu đến 30 tháng 6 này, phải có đủ dữ liệu quốc gia về đội ngũ cán bộ-công chức-viên chức thuộc quyền quản lý.

Khảo sát các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đến nay mới có khoảng 240.198 hồ sơ cán bộ-công chức-viên chức được cập nhập vào hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu- chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Hầu hết các phần mềm cơ sở dữ liệu về cán bộ-công chức-viên chức của các tỉnh được xây dựng từ lâu và chưa đáp ứng đủ 109 trường thông tin dữ liệu. Đòi hỏi có được phương án phù hợp để từng bộ, ngành, địa phương nhập dữ liệu về Bộ Nội vụ theo tinh thần: Đúng-Đủ-Sạch-Sống trước ngày 30 tháng 6 tới đây.

Quang Sỹ