Tháo gỡ cho các dự án BOT giao thông

Sáng 24/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án BOT giao thông.

Theo Bộ Giao thông vận tải, có 2 nhóm khó khăn chính với các dự án BOT. Thứ nhất là vị trí đặt trạm thu phí, một số nơi nằm ngoài phạm vi dự án, một số trạm nằm ở vị trí gây mất an toàn giao thông hoặc không được người dân ủng hộ. Qua đợt giám sát của UBTVQH vào năm 2017, một số trạm được nhận định cần dừng hoạt động.

Thứ hai là khó khăn do sụt giảm doanh thu nghiêm trọng so với phương án tài chính ban đầu mà không có khả năng phục hồi, chủ yếu do địa phương xây dựng tuyến đường tránh.

Một số giải pháp được đưa ra như kiểm toán và đánh giá lại chi phí vận hành trạm, nhà nước hỗ trợ 1 phần vốn hoặc lãi suất. Tuy nhiên, Luật PPP có hiệu lực từ năm 2020 mới chỉ có cơ chế chi trả rủi ro, ko có cơ chế mua lại cho các dự án cũ. Bộ Giao thông Vận tải cũng chưa có phương án xóa trạm hay đấu giá trạm để thu ngân sách.

Đỗ Minh -

Vũ Hiếu