Tháo khó khăn, đẩy tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, sáng nay, các ý kiến đề nghị Chính phủ làm rõ một số vấn đề liên quan đến hai nội dung: thứ nhất là cho phép kéo dài vốn kế hoạch năm 2022 của các Chương trình chưa giải ngân hết năm 2023 kéo dài sang năm 2024; thứ hai là chủ trương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Thống nhất với chủ trương cho phép kéo dài vốn năm 2022 của các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết năm 2023, tuy nhiên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng cần phải đánh giá tác động, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm vì sao chậm giải ngân.

Nhận trách nhiệm về chậm trễ trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Quốc hội cho phép chuyển nguồn và đồng ý chủ trương xây dựng một Nghị quyết thí điểm theo trình tự rút gọn, để đảm bảo đủ điều kiện trình trong phiên họp gần nhất.

Nhấn mạnh tinh thần giám sát để kiến tạo, với các vấn đề về ngân sách và chuyển nguồn vốn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan tập trung tháo gỡ tối đa vướng mắc nhưng không được để ra xung đột pháp luật.

Về nội dung dự thảo Nghị quyết giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết qua thảo luận cho thấy, các đại biểu cơ bản đồng tình với việc ban hành Nghị quyết cơ chế đặc thù theo thể thức rút gọn, nhưng cần tiếp tục hoàn thiện, thể đúng tinh thần đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bám sát kết luận của Trung ương về vấn đề thực hiện cơ chế khoán kinh phí, giao thẩm quyền cho cấp huyện trên cơ sở điều hành của cấp tỉnh. Cần làm rõ thêm các nội dung trong cơ chế đặc thù có cả vấn đề về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Quang Sỹ -

Anh Đức