Thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư là hợp lý

Cho ý kiến về dự thảo Luật Đường bộ sửa đổi thay thế Luật Giao thông đường bộ 2008. Bên hành lang QH nhiều đại biểu cho rằng, quy định  thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh nguồn kinh phí đầu tư cho các hạ tầng giao thông còn khó khăn. Tuy nhiên về mức phí cần phải cân nhắc cho phù hợp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Tiến Dũng -

Đào Nghĩa -

Ninh Tùng