Thứ trưởng Bộ Công an: Lực lượng Công an tiên phong trên mặt trận phòng, chống tham nhũng

Trong những năm qua, cùng với công tác giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thì việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới cũng được Bộ Công an đặc biệt quan tâm thực hiện và đạt được kết quả đáng ghi nhận. THQH VN có cuộc trao đổi với Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an về nội dung này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An