Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2024

Sáng 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2024 để cho ý kiến với 5 nội dung trong đó có 3 dự án Luật và 2 đề nghị xây dựng luật.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, đầu tư đặc biệt cho công tác này, nhất là việc rà soát, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Trình Quốc hội thông qua 16 luật; 29 nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong số các luật được thông qua có những luật quan trọng như Luật đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở … đây là những luật cơ bản có nhiều vướng mắc trong thực tế. Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi luật.

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật bao gồm: Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ; Luật phòng chống mua bán người sửa đổi; Luật công chứng sửa đổi. Hai đề nghị nghị xây dựng luật Thi hành án Dân sự sửa đổi; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi./. 

Thùy Linh -

Đức Minh