• 3,113 lượt xem
  • 09:05 26/01/2022
  • Kinh tế

Thừa Thiên - Huế thông qua trên 330 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư

Ngày 25/1, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 8 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba. Trong giai đoạn tới, địa phương này sẽ dành trên 500 tỷ đồng để hỗ trợ thu hút đầu tư vào địa phương và nâng cấp hạ tầng chuyển đổi số một cách đồng bộ, hiệu quả.

Trong 15 nghị quyết được thông qua để kịp thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, nổi bật có Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, giai đoạn 2021-2025 với ngân sách trên 330 tỷ đồng. Cụ thể có 4 nhóm chính sách được ưu tiên gồm: hỗ trợ công trình kết cấu hạ tầng trong hàng rào; hỗ trợ công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào; hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ phát triển thị trường. 
 
Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cần phải ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong kêu gọi đầu tư.
 
Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng số đáp ứng chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 (giai đoạn 2) với tổng kinh phí 172 tỷ đồng nhằm đưa công nghệ thông tin thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thừa Thiên Huế…

Thực hiện : Tiểu Bảo

quảng cáo