Thuế Hà Nội hoàn thành dự toán ở mức cao

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước thực hiện 373 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là thông tin được Cục thuế Thành phố Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm gần 19.300 doanh nghiệp, người nộp thuế được gia hạn với số thuế trên 15 nghìn tỷ đồng; hơn  84 nghìn đối tượng được giảm thuế VAT với số tiền tương ứng hơn 17.800 tỷ đồng.

Năm 2023, Cục đã hoàn thuế giá trị gia tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn. Việc Hà Nội hoàn thành dự toán ở mức cao đã góp phần không nhỏ trong cân đối thu chi của cả nước.

Năm 2024, tổng dự toán thu nội địa của Thành phố Hà Nội được giao tăng 17% so với dự toán năm 2023, tiếp tục là đơn vị được giao dự toán cao nhất cả nước.