Tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam

Sáng nay 25/1, Ban tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) tổ chức phiên họp lần thứ nhất để báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo về kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Kỷ niệm; Quyết định thành lập các Tiểu ban. Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Cho đến nay, 15 đầu nhiệm vụ về các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam đã được triển khai tích cực, đảm bảo đúng tiến độ như: Việc biên soạn, xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội và việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam; triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; biên soạn, xuất bản sách “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; tiến hành sản xuất phim tài liệu về Lịch sử Quốc hội Việt nam; Tôn tạo Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang; tiến hành thủ tục thành lập Bảo tàng Quốc hội Việt Nam;  chuẩn bị cho Lễ phát động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; chuẩn bị Lễ phát động Liên hoan tiếng hát truyền hình Quốc hội…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các đồng chí trong Ban Tổ chức và Văn phòng Quốc hội đã khẩn trương, tích cực, chủ động triển khai công việc. Đồng thời, đánh giá cao các ý kiến đóng góp, thảo luận về các dự thảo của Ban Tổ chức. Lưu ý cần bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm vừa phải thể hiện được ý nghĩa, tầm vóc lịch sử to lớn của sự kiện vừa bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, đi được vào lòng dân.

Tại phiên họp, Ban tổ chức đã thống nhất dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án, quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương để bảo đảm triển khai công việc hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Vũ Hiếu