Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội

Chiều 20/04, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, đến nay, quy trình, thủ tục, nội dung hồ sơ dự thảo Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội” và dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) đã được thống nhất, cơ bản bảo đảm theo quy định hiện hành. 

Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội” đang được khẩn trương hoàn thiện để trình Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến, trên cơ sở đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi các luật, nghị quyết khác và cải tiến, đổi mới trong tổ chức, tiến hành kỳ họp. 

Riêng dự thảo nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) đã được thực hiện tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tiến hành các bước tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm tính chặt chẽ, thuyết phục, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của từng đề xuất sửa đổi, bổ sung “Nội quy Kỳ họp Quốc hội, bám sát các quan điểm, chủ trương lớn về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng ngày càng phải chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân…”.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành Đề án và sửa đổi, bổ sung Nội quy Kỳ họp để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổ Biên tập khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ ra, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Đảng đoàn Quốc hội và hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 10. 

Đối với Dự thảo Nghị quyết về ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các văn bản liên quan để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ từ quan điểm đến cách thức thể hiện, tránh mâu thuẫn, thiếu thống nhất, bảo đảm sự chính xác từ thẩm quyền cho đến cách thể hiện.

Thực hiện : Thùy Linh Quang Sỹ