Tiêu điểm: Gỡ nút thắt hoàn thuế VAT

Trong bối cảnh vốn khan hiếm thì một đồng vốn cũng là quý. Câu chuyện nhiều doanh nghiệp kêu cứu khi "hàng nghìn tỷ đồng vốn của doanh nghiệp" bị tồn đọng do chậm hoàn thuế VAT - đã nóng lên từ giữa năm.

Đến nay tình hình hoàn thuế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Có được điều này là nhờ rất nhiều nỗ lực từ Đoàn giám sát của Uỷ bản Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Tổng cục thuế cùng Bộ Tài chính. 

Vào Phiên họp tháng 7 vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân Nguyện đã báo cáo về kiến nghị của nhiều doanh nghiệp về việc chậm hoàn thuế VAT lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong cuộc họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Tổng cục Thuế làm rõ lý do chậm hoàn thuế.

Báo cáo giám sát dài 21 trang kèm 3 phụ lục của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Báo cáo kết luận “Ngành thuế vừa qua đã quá nhấn mạnh các yếu tố rủi ro và xem nhẹ các yếu tố về lịch sử tuân thủ của người nộp thuế trong quản lý rủi ro, gây ra ách tắc dòng tiền hoàn thuế, ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính của doanh nghiệp”.

Từ Báo cáo có thể nhận thấy: Các tồn đọng hoàn thuế xuất phát từ 3 vướng mắc chính: Thứ nhất là quá nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về cảnh báo rủi ro, trong khi đã bỏ qua các yếu tố về mức độ tuân thủ của từng đối tượng nộp thuế cụ thể và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro đối với công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Thứ hai là yêu cầu xác minh qua tất cả các khâu của đầu vào là quá mức cần thiết, dẫn đến không tập trung vào những khâu rủi ro chính, tạo gánh nặng quá lớn cho cơ quan thuế địa phương. Thứ 3 là yêu cầu xác minh tính pháp lý của người mua nước ngoài trong một số trường hợp là không hợp lý khi xem đây là yếu tố then chốt.

Trên cơ sở đó, Báo cáo đã đưa ra các kiến nghị:

Thứ nhất, trước ngày 31/12/2023, rà soát tổng thể các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để có điều chỉnh phù hợp, tạo cơ sở cho cơ quan thuế địa phương thực hiện. 

Thứ hai, trước ngày 31/12/2023, xử lý dứt điểm số hồ sơ hoàn thuế còn tồn đọng lâu dài.

Thứ ba, trong quý 4/2023, khẩn trương đưa vào triển khai trên thực tế Bộ tiêu chí và Ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động.
Cuối cùng, bảo đảm sự kết nối mạng liên thông giữa cơ quan thuế và Bộ KHĐT, Bộ Công an để trao đổi dữ liệu nhằm phòng tránh gian lận hiệu quả…

Đoàn giám sát của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đã trao đổi trực tiếp các kiến nghị này với Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế. Và ngay sau đó, Tổng cục Thuế đã có nhiều động thái tích cực.

Mời quý vị theo dõi chương trình! 

Thanh Nga -

Duy Hoàn -

Hoàng Tùng -

Lê Hương -

Minh Công -

Thế Anh