Toàn cảnh Quốc hội ngày 21/11: Để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần quan tâm đến mức sống của người lao động

Không phải một năm mà nhiều năm rồi, chúng ta đã tập trung chống tốt, nhưng tại sao tội phạm vẫn tăng?; Việc khai thác các tình tiết ly kỳ chi tiết của từng vụ án nhằm thu hút người xem đã tạo ra tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến cách thức nhìn nhận, đến hành vi của người tiếp cận thông tin; Để góp phần giúp công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả cần quan tâm đến mức sống của cán bộ, công chức và viên chức… là những phát ngôn ấn tượng tại phiên họp ngày 21/11 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Mời quý vị theo dõi chương trình! 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số