Toàn cảnh Quốc hội ngày 3/11: ĐBQH - Muốn sở hữu đất thì không được bỏ quốc tịch

Muốn sở hữu đất thì không được bỏ quốc tịch; Với dự án nhà ở thương mại, nếu không có điều kiện gì cụ thể kèm theo thì có thể hiểu dự án nhà ở có thể sẽ bị thu hồi bất cứ lúc nào; Trong thời hạn 10 ngày phải thực hiện đồng thời vừa phát hành, sắp xếp, bàn giao hồ sơ và ủy ban nhân dân cấp huyện vừa phải công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rất khó thực hiện trong thực tế...là một số phát ngôn nổi bật trong phiên họp ngày 3/11 của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số