Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chú trọng tham mưu xử lý linh hoạt, mềm dẻo, ngăn ngừa nguy cơ xung đột từ sớm

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 sáng 20/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu, Quân đội cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm trước. Nổi bật là thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo.

Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, chính sách mới về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng.

Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, linh hoạt, tiếp tục là điểm sáng góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, thành tích vượt bậc mà Quân đội đã đạt được trong năm 2022. Nhấn mạnh, nhân tố nòng cốt là tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, lề lối làm việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách hành động vì lợi ích chung.

Lưu ý một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần chủ động, nhạy bén, nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu, dự báo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng để có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư yêu cầu, toàn quân cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến với các loại hình chiến tranh công nghệ cao. Tổng Bí thư cũng yêu cầu, phải đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng.

Với niềm tin và hy vọng rất lớn, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Tổng Bí thư tin tưởng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với sự tin yêu, mến phục của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Khắc Phục Anh Đức