TP Hồ Chí Minh không tăng các khoản thu dịch vụ trong trường học

Năm học 2022 - 2023 sẽ không tăng các khoản thu dịch vụ trong nhà trường. Đây là nội dung văn bản khẩn của UBND TP Hồ Chí Minh mới ban hành.

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo tiếp tục giữ nguyên các nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn - không bao gồm học phí theo quy định đang thực hiện trong năm học 2021-2022 để tiếp tục thực hiện cho năm học 2022-2023.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố (không bao gồm học phí) theo quy định. Các khoản này gồm mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú).