TPHCM dự kiến dành gần 957 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

Trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật về nhà ở, phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM đã quyết nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, đến năm 2025, Thành phố phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn địa bàn đạt 23,5m2/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 đạt 50 triệu m2 sàn, tương đương khoảng 367.000 căn nhà. Phát triển nhà ở tại các khu vực dọc theo các điểm kết nối tuyến giao thông công cộng trọng điểm như tuyến Metro số 1, Metro số 2, Metro số 3. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch để tạo lập, xác định rõ các quỹ đất phát triển nhà ở tại các quận nội thành phát triển.

Đến năm 2030, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 26,5m2/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2026-2030 đạt 57,5 triệu m2 sàn. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch, tạo lập quỹ đất phát triển dự án tại các huyện ngoại thành; ưu tiên tạo điều kiện để phát triển các dự án nhà ở giá rẻ, phục vụ đại bộ phận người lao động dịch cư đến thành phố.

Dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở tại TPHCM đến năm 2030 là 956.900 tỷ đồng trong đó nguồn vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội chiếm khoảng 10% tổng nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội của thành phố, tương đương khoảng 3.770 tỷ đồng giai đoạn 2021- 2025 và khoảng 8.640 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Đối với các chương trình mục tiêu như cải tạo chung cư cũ, di dời nhà ở trên và ven kênh rạch,… thì triển khai thực hiện trên cơ sở nguồn vốn ngân sách đươc phê duyệt riêng cho từng chương trình.

Thực hiện : Thùy Vân Hữu Ái