TPHCM lần đầu có giải thưởng sách dành cho thiếu nhi

Nhằm tìm kiếm, phát triển đội ngũ tác giả và nâng cao chất lượng, số lượng tác phẩm cho dòng sách thiếu nhi, Sở Thông tin và Truyền thông và Thành Đoàn TPHCM chủ trì; phối hợp gồm Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Nhà văn TPHCM tổ chức giải thưởng Sách thiếu nhi TPHCM lần thứ nhất.

Giải thưởng Sách thiếu nhi TPHCM lần I sẽ được xét tặng cho những quyển sách, bộ sách bao gồm in truyền thống và điện tử được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt phục vụ cho thiếu nhi. Đối tượng tham gia giải thưởng là tác giả, nhóm tác giả người Việt Nam sinh sống trong và ngoài nước hoặc nhà xuất bản, đơn vị phát hành có tác phẩm được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt đã được phát hành theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải sách thiếu nhi TPHCM lần thứ 1 là ngày 31/1/2014, ban tổ chức dự kiến công bố và trao giải vào ngày 1/6/2014.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phương Thảo - Hữu Ái