Tranh luận hạn chế nguồn tuyển dụng công chức ngành Toà án

Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vào sáng 20/3, các đại biểu đã đặt vấn đề có hay không ngành tòa án đang tự hạn chế nguồn tuyển dụng công chức đầu vào với một số yêu cầu bắt buộc.

Đại biểu nêu thực tế, hiện nay một bộ phận cán bộ, công chức, thẩm phán ngành tòa án nhân dân xin nghỉ việc do áp lực công việc ngày càng tăng, trong khi đó công tác tuyển dụng biên chế ngành tòa án nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, làm hạn chế nguồn bổ sung đầu vào.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chương trình!

Dương Dung