Trước 20/3, hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu

Chính phủ yêu cầu trước 20/3, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy.

Theo đó, khẩn trương rà soát, sửa đổi các thông tư, quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính. Các bộ, ngành hoàn thành việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có liên quan trước ngày 15/3 làm cơ sở cho các địa phương tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam