UBTVQH cho ý kiến vị trí việc làm của Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Chiều 1/4, Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH.

Trình bày tờ trình về việc đề nghị phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH Nguyễn Thị Thanh cho biết: Để chuẩn bị cho việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán, Ban Công tác đại biểu đã có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo về vị trí việc làm trong các cơ quan Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đến nay, qua tổng hợp, một số địa phương đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, đều có vị trí việc làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. UBTVQH phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam