VEC E có thể ngừng quản lý vận hành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) vừa thông báo có thể phải tạm dừng quản lý vận hành tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào cuối tháng 4/2024, do chưa được Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án Thăng Long thanh toán kinh phí quản lý vận hành, dẫn đến việc khó đảm bảo tiền lương cho người lao động.

Vào cuối tháng 4/2023, trước khi dự án được thông xe, Ban quản lý dự án Thăng Long đã bàn giao tuyến đường này cho Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam quản lý tạm. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án Thăng Long gặp khó khăn trong việc xác định và bố trí nguồn kinh phí hợp lý, do đó Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam có thể phải tạm dừng quản lý vào cuối tháng 4/2024.

Bộ GTVT và Bộ Tài chính cho biết, đang hoàn thiện đề án thu phí sử dụng đường bộ đầu tư công trình Chính phủ xem xét.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Khanh