Việt Nam cần phát huy hiệu quả mô hình bác sĩ gia đình như nhiều nước tiên tiến

Góp ý vào dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm, để mô hình "Bác sĩ gia đình" phát huy hiệu quả như nhiều nước tiên tiến trên thế giới, cần tháo gỡ những vướng mắc, rào cản như hiện nay để người dân được chăm sóc y tế ngay tại nhà.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế đã triển khai đề án bác sĩ gia đình với mục tiêu là xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế Việt Nam. Tuy nhiên, qua triển khai mô hình này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Bà NGUYỄN THỊ HUẾ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn: “Để hoàn thiện mô hình này, tôi đề nghị ngành y tế cần có đánh giá, tổng kết cụ thể, xác định phạm vi, quy mô, chức năng, nhiệm vụ của phòng khám bác sĩ gia đình và các điều kiện bảo đảm hoạt động như giá dịch vụ phòng khám, cơ chế chuyển tuyến, cơ chế thanh toán, bảo hiểm y tế, cần có những hỗ trợ về chính sách để nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình trên toàn quốc, nhằm tăng nhân sự y học gia đình trong các khoa khám bệnh ngoại trú tại bệnh viện."

Liên quan đến nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức cũng đã giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm. 

Phó Thủ tướng Chính phủ VŨ ĐỨC ĐAM:Tôi xin được phép báo cáo thêm trong quá trình triển khai mô hình bác sĩ gia đình, chúng ta đã thấy rằng xưa nói đến bác sĩ gia đình là nói đến cá nhân người bác sĩ gia đình, nhưng bây giờ theo xu thế sẽ tăng nhiều hơn bác sĩ gia đình là một nhóm. Vì một người không thể hiểu hết được tất cả các chuyên môn, kể cả về tâm lý như nhiều đại biểu Quốc hội đã nói. Việt Nam chúng ta ngoài các mô hình, các phòng khám bác sĩ gia đình đặc biệt, chúng ta có một hệ thống y tế cơ sở và chúng ta cần phải tăng cường hệ thống y tế cơ sở theo phương châm y học gia đình, y tế gia đình."

Cũng theo Phó Thủ tướng, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu kinh nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới để chúng ta phân tuyến theo đúng chuyên môn, tuy nhiên theo tinh thần vẫn đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền theo tổ chức bộ máy đảng, chính quyền các cấp.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam