Việt Nam điểm báo: Việt Nam trúng cử Thành viên Ủy ban Di sản Thế giới

Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu; Việt Nam sẽ nhận được khoản hỗ trợ 15,5 tỉ USD để chuyển đổi năng lượng; Hành trình 35 năm Việt Nam thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Việt Nam trúng cử Thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới; Ngành nhựa Việt Nam tiên phong sản xuất xanh;... là những tin tức đáng chú ý trong Việt Nam điểm báo ngày 2/12.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Thu -

Kiều Oanh