Việt Nam sẽ có thêm 3 đại học quốc gia, nhiều đại học vùng, đại học quốc tế xuất sắc

Bộ GD&ĐT định hướng tới năm 2030 sẽ phát triển thêm 3 Đại học quốc gia trên cơ sở Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách Khoa Hà Nội, cùng với đó là nhiều đại học vùng, đại học quốc tế xuất sắc.

Thông tin được lãnh đạo Bộ GD&ĐT đưa ra tại buổi tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn ngày 7/12.

Theo dự thảo, trong khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, sẽ có 5 đại học, 5 đại học vùng và từ 18 - 20 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ngành quốc gia.

Cũng theo dự thảo, tới năm 2030, Bộ GD&ĐT phát triển thêm 4 đại học vùng trên cơ sở Trường Đại học Vùng, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Cần Thơ, cùng với Đại học Thái Nguyên trở thành các đại học có uy tín trong khu vực và thế giới. Cạnh đó, phát triển các Trường Đại học Việt - Đức, Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường Đại học Việt - Nhật thành các trường đại học quốc tế xuất sắc.

Sau năm 2030 có thể phát triển thêm một số đại học quốc gia từ các đại học vùng, đại học trọng điểm ngành quốc gia có tiềm lực mạnh và uy tín cao trong hệ thống.

(*) Nguồn: Tiền phong

Lan Phương