Việt Nam xuất siêu cao nhất 5 năm

Theo dữ liệu được Bộ Công Thương cho biết tại báo cáo sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 10. Xuất siêu 10 tháng đầu năm nay đạt mức trên 24,6 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ 2022. Đây cũng là mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua (trừ 2021 ảnh hưởng Covid-19 nhập siêu trên 1,4 tỷ USD).

Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 18 tỷ USD, trong khi khu vực vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 42,6 tỷ USD.

Ty nhiên, khác mọi năm, Việt Nam ghi nhận cán cân thương mại thặng dư do nhập khẩu giảm sâu hơn xuất khẩu. Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, nhập khẩu tháng 10 tăng gần 3%, đạt 29,3 tỷ USD.

"Điểm sáng" trong nhập khẩu 10 tháng là các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu tăng trở lại. Trong đó, nhóm hàng phục vụ sản xuất tăng 7,2% cùng kỳ, đạt trên 26 tỷ USD. Nhập khẩu máy móc linh kiện, điện tử đạt 8,2 tỷ USD, tăng hơn 26% so cùng kỳ; thiết bị phụ tùng cũng tăng 2,4%, đạt 3,5 tỷ USD.

Dữ liệu này cho thấy dấu hiệu phục hồi trong sản xuất công nghiệp. Tuy vậy, lũy kế 10 tháng kim ngạch nhập khẩu vẫn giảm trên 12% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt gần gần 267 tỷ USD.

(*) Nguồn: VnExpress

Hoàng Yến