Xây dựng bộ sách giáo khoa mới có giải quyết được những vấn đề hiện nay?

Tranh luận về vấn đề sách giáo khoa trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội chiều 1/11, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn TPHCM nêu rõ chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa là nhằm tranh thủ khai thác chất xám, kinh nghiệm của các chuyên gia, học giả, các nhà khoa học giáo dục, các nhà giáo để soạn thảo các sách giáo khoa phục vụ cho cải cách giáo dục, đồng thời huy động tiềm lực kinh tế của xã hội.

Theo đại biểu, xã hội hóa đang được tiến hành tốt như vậy thì ban đầu bao giờ cũng có những trục trặc nhất định. Đại biểu cũng đặt vấn đề nếu nay lại đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn bộ sách giáo khoa nữa thì liệu có giải quyết được những vấn đề mà hiện nay là đang đặt ra hay không?

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng cho rằng, có những vấn đề về giá thì có thể đề ra giải pháp để khắc phục như trợ cấp hay huy động để cho mượn sách giáo khoa, ủng hộ các đối tượng chính sách vùng sâu, vùng xa, mà không phải thay thế bằng cách có thêm một bộ sách giáo khoa của Nhà nước.

Về chung cư mini, đại biểu Trương Trọng Nghĩa khẳng định với hệ thống pháp luật hiện nay thì hoàn toàn có thể xử lý được nếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Do đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị không đặt ra vấn đề sửa luật để hợp thức hóa các chungcuw có dấu hiệu vi phạm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số