100 báo cáo khoa học trong hội thảo "Lực lượng Cảnh sát Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam"

Với hơn 100 báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam” đã được Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo TW tổ chức. Hội thảo đã chỉ ra các nguy cơ, thách thức mới đe doạ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống với những diễn biến phức tạp, và đã đặt ra nhiệm vụ đối với lực lượng cảnh sát nhân dân.

Hội thảo khoa học đã đề cập toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân: bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ một cách toàn diện, có hệ thống. Đây thực sự là những công trình khoa học giàu tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, phản ánh đậm nét những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW: “Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 34 20/7/1962… Bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cơ quan công an Trung ương, lực lượng Cảnh sát Nhân dân lớn mạnh lớn mạnh về mọi mặt, được giáo dục rèn luyện trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tôi luyện trong công tác chiến đấu. Lực lượng Cảnh sát Nhân dân luôn trung thành với Đảng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị.”

Ngoài những nội dung chính được đề ra thì hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: một bộ phận cán bộ, chiến sĩ CSND thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cá nhân chủ nghĩa...

Trung tướng NGUYÊN DUY NGỌC - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an : Nội dung các bài viết, báo cáo khoa học gửi đến hội thảo lần này phong phú, đa dạng. Ban tổ chức đã phân loại gồm 8 nhóm chủ đề chính, khẳng định trong công tác chiến đấu lực lượng Cảnh sát Nhân dân luôn sát cánh cùng các lực lượng khác phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, gắn bó mật thiết với nhân dân tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân.”

Hội thảo được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối tại 63 tỉnh thành phố, gần 2000 đại biểu tham dự và hơn 100 báo cáo khoa học. Những báo cáo tham luận khẳng định bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Minh Chiến