Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, vững mạnh, đậm bản sắc cây tre Việt Nam

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”.

Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị cũng được tiến hành trực tuyến đến các đầu cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, các hoạt động đối ngoại của nước ta diễn ra sôi động, liên tục, đồng bộ, hiệu quả, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Từ sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021 đến nay, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 45 chuyến thăm tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và đón gần 50 đoàn lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tới thăm Việt Nam, trong đó có những chuyến thăm lịch sử như chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden…đã tạo nên bước phát triển mới về chất trong cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta.

Cùng với đó, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Trên bình diện đa phương, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, những thành tựu nói trên của đối ngoại và ngoại giao là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đại hội XIII, gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị phân tích sâu sắc hơn những kết quả đạt được của đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Đồng thời thảo luận về các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, trong gần 40 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

Trong gần 3 năm, đặc biệt từ sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên, với tinh thần nêu trên, Tổng Bí thư đánh giá ngành ngoại giao và đối ngoại cả nước đã phát huy được thế mới và lực mới, sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, công tác đối ngoại, ngoại giao của ta đã được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó Đối ngoại của Quốc hội cũng được triển khai ngày càng chủ động, tích cực, thúc đẩy quan hệ với quốc hội, nghị viện nhiều nước đi vào chiều sâu và nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội nước ta tại các diễn đàn quốc tế, nhất là trong AIPA, IPU.

Tổng Bí thư biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ cán bộ đối ngoại nói chung và cán bộ ngoại giao nói riêng, với tâm huyết, trách nhiệm và chuyên môn cao, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ ta, luôn đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên hàng đầu.

Phân tích rõ bối cảnh tình hình thế giới và khu vực trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ, tỉnh táo nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ. Ngoại giao phải kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia – dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế.

Với những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là trong năm 2023, Tổng Bí thư tin tưởng và mong rằng, trong thời gian tới, các thế hệ cán bộ đối ngoại, ngoại giao cả nước tiếp tục thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và cốt cách của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh và kế tiếp được truyền thống đối ngoại quật cường nhưng hoà hiếu của dân tộc Việt Nam, tiếp tục đổi mới, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"; xứng đáng hơn nữa với vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung -

Vũ Hiếu