Cảnh sát biển Việt Nam động viên ngư dân bám biển

Tiếp nối sự thành công của chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam triển khai từ năm 2019. Đặc biệt, thời điểm Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo thì chương trình càng trở nên ý nghĩa .

Tiếp nối sự thành công của chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam triển khai từ năm 2019. Đặc biệt, thời điểm Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo thì chương trình càng trở nên ý nghĩa và ngày càng tạo nên sự ấm áp, gần gũi, tô thắm thêm tình quân dân “cá – nước”.

Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã triển khai tại 8 xã, phường trên địa bàn 8 tỉnh thành, tập trung chủ yếu vào các nội dung: Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo. 
 
Đại tá Trần Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam:
 
Thông qua các nội dung tuyên truyền chúng tôi muốn tiếp cận với bà con tôn giáo, dân tộc một cách nhanh nhất, gần nhất và tuyên truyền hiệu quả nhất để bà con nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
 
Một trong những sáng kiến của lực lượng để công tác tuyên truyền được hiệu quả hơn, đó là: Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín để cùng tuyên truyền. 
 
Ông Lê Sang Ngọc Hùng Thanh - Cai quản họ đạo Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: 
 
Đến và nghe CSB tuyên truyền về luật biển đảo rất thiết thực. Chúng tôi về họ đạo sẽ tuyên truyền lại cho bổn đảo biết và thực hành.

Cùng với đó, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến đi, trao tặng 1.916 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.250 lượt đồng bào                                        
 
Ông Phạm Sỹ Vinh -  Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An:
 
Chúng tôi ở địa bàn bãi ngang, nên tiếp cận y tế còn khó khăn. Hoạt động khám chữa bệnh rất ý nghĩa với bà con ngư dân, bà con có đạo.

Thượng tá LÊ HUY - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: 
 
Trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chia sẻ với chính quyền nhân dân bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch. Hi vọng sớm đẩy lùi dịch bệnh…
 
Kết quả của công tác dân vận“Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”  khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, được cấp ủy, chính quyền địa phương, dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. 
 
Bà Đào Thị Lượm - Phó Vụ trưởng Vụ Công giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ: 
 
Chương trình này của CSB Việt Nam có rất nhiều ý nghĩa thiết thực, động viên bà con, động viên ngư dân bám biển, biết hài hòa lợi ích của cá nhân với đất nước để nâng cao vị thế VN trên trường quốc tế.
 
Sự ghi nhận đó là động lực để chương trình tiếp tục được triển khai hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Để hành trình nối biển đảo với đất liền trở nên ngắn lại. Để tình quân dân “cá - nước” mãi sáng đẹp, chắc bền.