Xe chưa nộp phạt không còn được cấp đăng kiểm thời hạn 15 ngày

Trước đây hầu hết tất cả các phương tiện bị phạt nguội chưa nộp phạt khi đi đăng kiểm sẽ được thông báo và cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định 15 ngày để đi đóng phạt. Tuy nhiên, khi Nghị định số 30 có hiệu lực từ 8/6 vừa qua thì các trung tâm đăng kiểm sẽ không cấp giấy chứng nhận tạm thời cho các phương tiện chưa chấp hành xử phạt vi phạm.

Đa số người dân đều ủng hộ bỏ quy định cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định có thời hạn 15 ngày đối với xe vi phạm hành chính. Bên cạnh đó vẫn còn một số ý kiến muốn giữ quy định cũ nhưng bổ sung thời hạn áp dụng.

Việc cấp tem gia hạn đăng kiểm theo quy định cũ đã tạo điều kiện cho các phương tiện thực hiện chế tài xử phạt hành chính khi vi phạm. Tuy nhiên thời gian qua có nhiều chủ xe lợi dụng chính sách này để chốn, bỏ đóng phạt nguội. Do đó, quy định mới đã khắt khe hơn, yêu cầu các chủ phương tiện phải thực hiện ngay việc xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, chủ xe cần thực hiện nộp phạt đúng hạn, tra cứu phạt nguội để nộp phạt trước khi đưa xe đi kiểm định để tránh tình trạng bị từ chối cấp kiểm định.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Khánh Linh -

Sỹ Cường