Xuất khẩu sầu riêng tăng 19 lần so với cùng kỳ 2022

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu sầu riêng đạt 876 triệu USD, tăng gần 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, xuất khẩu rau quả đạt 2,7 tỷ USD, sầu riêng dẫn đầu kim ngạch đạt 876 triệu USD, tăng 832 triệu USD so với cùng kỳ 2022. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, từ tháng 8 tới cuối năm sẽ bước vào chính vụ thu hoạch ở Tây Nguyên. Do đó, sản lượng sầu riêng sẽ tăng vọt và xuất khẩu sầu riêng dự tính vượt 1 tỷ USD. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam