Ý kiến cử tri: Cần cấp căn cước công dân cho công dân dưới 14 tuổi

Dự án Luật Căn cước công dân (Sửa đổi) đã bổ sung quy định tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước. Thẻ căn cước cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau đây là những nhận xét, đánh giá của cử tri với Dự án Luật này.

 Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Minh Huy -

Minh Huy