Ý kiến cử tri: Thời gian tiếp nhận hồ sơ cần quy định rõ ràng

Liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản có một thông tin rất đáng lưu ý, đó là chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đấu giá biển số xe tô tô, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá thành công 5.400 biển số với tổng giá trị đấu giá hơn 754 tỷ đồng. Nói như vậy để thấy rằng hoạt động đấu giá nếu được tổ chức thực hiện hiệu quả sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Hoàn thiện pháp luật về đấu giá tài sản sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Võ Linh -

Mỹ Tho -

Hữu Ái