Ý kiến cử tri: Xác định nguyên nhân cơ bản để có định hướng phù hợp trong công tác giảm nghèo ở địa bàn miền múi

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, mặc dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ và đồng hành, tuy nhiên các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, áp lực về thuế, biến động giá cả, và đặc biệt là khả năng tiếp cận vốn… Đây là ý kiến mà cử tri thuộc khối doanh nghiệp gửi tới Quốc hội trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội. Tháo gỡ vướng mắc để thát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở các địa bàn miền núi cũng là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam