5 chính sách khuyến khích hoạt động văn học

Khuyến khích phát triển văn học, khuyến khích nghệ sĩ sáng tác, khuyến khích nhà nghiên cứu phê bình,… đều cần những cơ chế, chính sách cụ thể. Tuy nhiên, lĩnh vực văn học hiện còn khoảng trống về mặt pháp lý, chưa được điều chỉnh trong các văn bản pháp luật. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xây dựng 1 Nghị định điều chỉnh về hoạt động văn học. Đây là nội dung được thảo luận trong cuộc họp do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì vào chiều 11/4.

Dự thảo Nghị định đưa ra 5 nhóm chính sách được đơn vị soạn thảo đề xuất nhằm quản lý và khuyến khích hoạt động văn học. Như có chế nhà nước giao nhiệm vụ khuyến khích sáng tác và phê bình văn học sử dụng ngân sách; nâng cao hiệu quả các Trại sáng tác văn học, các cuộc thi sáng tác; tổ chức Giải thưởng Văn học Quốc gia và đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các tác phẩm nước nhà.

Tại cuộc họp, đại biểu đặt vấn đề về quản lý văn học số trong thời đại 4.0, nhất là khi các áng văn thơ được lưu trữ trên internet và cũng có thể được viết bởi trí tuệ nhân tạo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng phải bảo vệ được bản quyền của tác phẩm văn học thì người sáng tác mới sống được với nghề.

Phó Thủ tướng đồng ý với sự cần thiết xây dựng Nghị định này. Do chưa có văn bản Luật điều chỉnh về hoạt động văn học, nên Nghị định sẽ phải trình xin ý kiến UBTVQH trước khi ban hành thay vì chỉ thông qua ở cấp Chính phủ như 1 số Nghị định khác. Dự kiến Nghị định được trình thông qua vào năm 2025.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Minh -

Cao Hoàng