50 năm Hiệp định hòa bình cho Việt Nam |Kỳ 4|: Chữ ký của “nữ hoàng Việt Cộng” ở Hiệp định Paris 27/1/1973

Sau gần 5 năm đấu tranh ngoại giao, với hơn 200 cuộc gặp công khai và 24 cuộc gặp riêng bí mật giữa các Trưởng đoàn và Cố vấn, ngày 27/1/1973 Hiệp định Paris được ký kết.

4 Bộ trưởng Ngoại giao lần lượt đặt bút ký vào 32 văn bản của Hiệp định: Bà Nguyễn Thị Bình - đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; ông Nguyễn Duy Trinh - đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; ông William P. Rogers - đại diện Chính phủ Mỹ và ông Trần Văn Lắm - đại diện Chính phủ Việt Nam Cộng hoà.

Nhớ lại sự kiện này, trong hồi ký, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động, nghĩ đến đồng bào, đồng chí, đến bạn bè cả hai miền Nam - Bắc. Khi nhớ đến những người không còn nữa để biết được sự kiện này, tôi trào nước mắt. Vinh dự đó đối với tôi thật quá to lớn. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Thực hiện : Kiều Văn Khải