• 2704 lượt xem
  • 13:36 24/07/2022
  • Kinh tế

ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 ở mức 6,5%

Trong ấn bản “Bổ sung triển vọng phát triển châu Á - ADO 2022" được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố mới đây, ngân hàng này giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023, như được công bố hồi tháng 4.

Theo chuyên gia ADB, tăng trưởng được thúc đẩy nhờ thương mại tiếp tục mở rộng, sự phục hồi nhanh hơn dự kiến của lĩnh vực sản xuất chế tạo, đi lại trong nước và giải ngân vốn đầu tư công. Dự báo lạm phát cũng không thay đổi so với hồi tháng 4 ở mức 3,8% cho năm 2022 và 4,0% cho năm 2023.