Alo cử tri: Nghịch lý nhà máy xử lý rác trăm tỉ bỏ hoang, rác thải chất chồng gây ô nhiễm

Tiếp tục câu chuyện ô nhiễm môi trường do rác thải không được xử lý. Việc xả rác, xử lý rác không đảm bảo không những gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn là hệ lụy, bước rào cản trong thu hút đầu tư và du lịch.

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình…Mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận hơn 500 tấn rác thái các loại đã khiến cho bãi chôn lấp rác thiết kế cho 30 năm, nay đã đầy chỉ sau 10 năm tiếp nhận rác.
 
Những tác động tiêu cực từ rác thải không chỉ xảy ra với người dân. Còn là sự rào cản về đích chương trình nông thôn mới. Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế du lịch, thu hút đầu tư. Điển hình như thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh…hay đảo ngọc Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Là những điểm nóng về du lịch. Nhưng cũng có lúc gặp khó khăn, cản trở. Khi hai nhà máy xử lý rác được đầu tư đồng bộ hàng trăm tỷ đồng, nhưng bị bỏ hoang, không thế hoạt động

Cũng thừa nhận những tồn tại và yếu kém trong công tác xử lý. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, vấn đề rác thải sẽ được giải quyết, khi bộ đang tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý rác. Đẩy mạnh hợp tác, thu hút kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác

Truyền hình Quốc hội Việt Nam