Amazon phóng thành công vệ tinh internet đầu tiên

Những vệ tinh internet đầu tiên của Amazon đã được phóng thành công vào vũ trụ. Đây là bước đầu tiên của công ty trước khi triển khai thêm hàng nghìn vệ tinh khác lên quỹ đạo để truyền internet trên toàn cầu.

Tên lửa Atlas V đã phóng thành công tại trạm vũ trụ, đưa hai vệ tinh thuộc dự án Kuiper của Amazon lên quỹ đạo. Hai vệ tinh được phóng lên quỹ đạo lần này sẽ chưa nhắm tới việc cung cấp kết nối internet, mà phục vụ mục đích thử nghiệm. Amazon đã theo đuổi dự án Kuiper từ lâu, với tổng chi phí vào khoảng 10 tỷ USD. Mục đích của dự án là cung cấp băng thông rộng nhanh chóng và giá cả phải chăng trên toàn thế giới, tương đồng với StarLink của SpaceX.