Ấn Độ công bố kế hoạch sứ mệnh Mặt trăng tiếp theo

Ấn Độ vừa công bố sứ mệnh Mặt trăng mới, với mục tiêu mang các mẫu vật từ mặt trăng về trái đất phục vụ mục đích nghiên cứu.

Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết, một tàu thăm dò sẽ được gửi lên mặt trăng vào năm 2027 để thu thập các loại vật liệu và đưa chúng trở lại trái đất trong vòng 4 năm tới.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng xác nhận đẩy nhanh kế hoạch đưa phi hành gia Ấn Độ lên vũ trụ. Ấn Độ đang đặt được mục tiêu xây dựng một trạm vũ trụ vào năm 2035 và đưa người Ấn Độ đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2040.