Bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Bác Hồ đã có 1 hành trình 30 năm bôn ba khắp các châu lục để tìm đường cứu nước và đã thành công với hành trình đó của mình khi giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam. Nhằm tái hiện quá trình lịch sử ấy, Nhà xuất bản Trẻ đã có một ấn phẩm đặc biệt đó là “Tấm bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ”, giúp người xem dễ dàng hình dung, theo dõi về hành trình của Bác Hồ năm xưa.

Ông DƯƠNG THÀNH TRUYỀN - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Trẻ: Chúng ta thấy Bác có một hành trình 30 năm. Có thể gọi đây là hành trình của khoa học và cách mạng, hành trình của trí tuệ và ý chí. Khi thể hiện nó trên một tấm bản đồ, trên một trang giấy, thì chúng ta mới trực quan nhận ra một cách bất ngờ cái mà chúng ta gọi là sự vĩ đại của hành trình 30 năm ấy của Bác Hồ.”

Ông TRẦN ĐỨC TUẤN - Người biên soạn tấm bản đồ “Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ”: "Tôi là người soạn nội dung của bản đồ, ghép nó lại cái nào trước, cái nào sau, để cho người ta xem dễ hiểu, dễ tìm ở trên bản đồ. Hhệ thống hoá lại theo trình tự không gian.

Ông DƯƠNG THÀNH TRUYỀN - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Trẻ:Anh em biên tập viên và hoạ sĩ cũng sáng kiến là dựng lại ở phía dưới bản đồ 1 đồ thị theo chiều thời gian, nhưng lại đánh dấu về mặt không gian, những điểm đến của Bác.”

Ông TRẦN ĐỨC TUẤN - Người biên soạn tấm bản đồ “Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ”: Rất vất vả, phải tra cứu về hình ảnh, văn bản, 3 tháng trời mới xong, cứ làm đi rồi làm lại, cho tới khi nó hoàn thành thì đúng là cực kì sung sướng.”

Ông DƯƠNG THÀNH TRUYỀN - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Trẻ: "Tôi tin là bản đồ này sẽ nói lên cho chúng ta về ý chí và trí tuệ của Người. Chính bản đồ này sẽ gợi ra cảm xúc mạnh mẽ của chúng ta, khi chúng ta đối diện trước một hành trình vĩ đại của một con người vĩ đại như thế.

Thực hiện : Tuyết Lan