Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Mặt trận Tổ quốc: Đầy đủ, toàn diện tâm tư, trăn trở của cử tri

Qua theo dõi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trình bày, cử tri và nhân dân cho rằng, 11 nhóm vấn đề đưa ra đã thể hiện được một cách toàn diện những tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn, trăn trở của cử tri và nhân dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe giải quyết thoả đáng, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!