Bao giờ có lời giải bài toán ô nhiễm sông Nhuệ - Đáy?

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15, chiều nay 8/5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Hoá, huyện Kim Bảng để báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi tới kỳ họp. Bao giờ có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ là vấn đề được nhiều cử tri kiến nghị.

Hiện tại sông Nhuệ - Đáy là 1 trong 3 dòng sông có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nhất trong cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và môi trường sống của người Hà Nam và các vùng lân cận. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, sông Nhuệ có 3 đợt ô nhiễm, với tổng số gần 80 ngày. Liên tiếp tại các cuộc tiếp xúc Cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam, cử tri đặt câu hỏi đến khi nào giải bài toán ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Giải trình vấn đề này, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. Việc Hà Nội nhanh chóng có giải pháp sẽ sớm giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Tuy nhiên, để đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân, trước mắt, tỉnh Hà Nam sẽ đầu tư nguồn lực, lấy nước từ con sông ít ô nhiễm hơn là sông Đáy.

Theo Tổng cục Môi trường, toàn lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy hiện phải tiếp nhận lượng nước thải khoảng 800.000 m3/ngày đêm, trong đó nhiều nguồn thải chứa các chất nguy hại, khó phân hủy và hầu hết đều không qua xử lý, gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, môi trường đất và không khí. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Hạnh -

Tùng Dương