Bảo tồn hòn Trống Mái trên vịnh Hạ Long tuân thủ công ước quốc tế

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động trực tiếp và giữ ổn định hòn Trống Mái trên cơ sở tuân thủ đúng các quy trình, quy định của luật pháp Việt Nam và hướng dẫn của công ước quốc tế.

Hòn Trống Mái là một trong số nhiều hòn đá vôi trên vịnh Hạ Long, có hình dạng giống một đôi gà trống - gà mái quay đầu vào nhau. Hiện nay hòn Trống Mái tồn tại 40 khối đá (gồm 11 khối trên Hòn Trống và 29 khối trên Hòn Mái) có nguy cơ cao bị trượt, đổ, lở. Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, các hệ thống đứt gãy trong khu vực chính là nguyên nhân khách quan tất yếu của các trường hợp sạt lở, đổ lở đảo đá trên vịnh Hạ Long. Hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều trong quá khứ hàng triệu năm qua, đang diễn ra và sẽ còn diễn ra trong tương lai.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam