Bổ sung 4.000 tỷ đồng cho các dự án sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL

Chiều 5/10, làm việc với các bộ liên quan về phương án bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tác động của môi trường. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ trong ngày 6/10 để bố trí vốn hỗ trợ các địa phương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long xử lý, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc kịp thời xử lý, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển tại một số địa phương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra nhằm đảm bảo toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là cần thiết và cấp bách.

Đối với khu vực ngoài Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành liên quan sớm rà soát, xác định hậu quả của sạt lở bờ sông, bờ biển, lở núi, ảnh hưởng tới giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sử dụng các nguồn hợp pháp để xử lý, khắc phục hậu quả, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống người dân. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam