Bộ Y tế: Tạm dừng hoạt động nhóm Bông Hồng Đen chuyên xét nghiệm HIV cho học sinh tại Hải Phòng

Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế vừa có thông tin liên quan đến tổ chức dựa vào cộng đồng có tên là Bông Hồng Đen – Cầu Vồng Đen triển khai xét nghiệm HIV cho học sinh tại Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, việc Nhóm Bông Hồng Đen triển khai cung cấp một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng là phù hợp với chủ trương đã nêu tại Chiến lược quốc gia về chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Việc xét nghiệm HIV tại cộng đồng không có nguy cơ làm lây nhiễm HIV từ người xét nghiệm HIV sang người được xét nghiệm HIV.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thống nhất kiến nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng là tạm dừng hoạt động của nhóm Bông Hồng Đen để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra vừa qua. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam