Các cửa khẩu của Lạng Sơn thông quan trở lại vào ngày 18/2

Tại Lạng Sơn, Trên cơ sở trao đổi với các cơ quan liên quan phía Trung Quốc về thời gian thông quan trong dịp nghỉ Tết, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết ngày 9/2 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện thông quan bình thường.

Từ ngày 10 - 13/2 sẽ nghỉ Tết. Từ ngày 14 - 17/2 thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã đăng ký từ trước. Tại cửa khẩu Chi Ma, ngày 9/2 thực hiện thông quan bình thường. Từ ngày 10 - 17/2 thực hiện thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước. Tại các cửa khẩu Cốc Nam, Na Hình, ngày 9/2 thực hiện thông quan bình thường. Từ ngày 10 - 17/2 sẽ nghỉ Tết theo quy định. Cửa khẩu Nà Nưa, từ ngày 7 - 17/2, nghỉ Tết dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Tất cả các cửa khẩu trên sẽ khôi phục thông quan bình thường vào ngày 18/2.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam