Cấm hay thí điểm quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng?

Bộ Y tế đề nghị cấm thuốc lá thế hệ mới bao gồm cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, Bộ Công Thương lại muốn thí điểm quản lý thuốc lá nung nóng như thuốc lá thông thường. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu tranh luận tại phiên giải trình sáng nay (4/5).

Bộ Công Thương cho rằng việc đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá nung nóng "nhằm quản lý tốt hơn" khi thời gian qua không có văn bản quy định cụ thể. Đây cũng là loại sản phẩm có tính chất tương tự thuốc lá truyền thống. Còn đối với thuốc lá điện tử, loại sản phẩm hoàn toàn mới Bộ Công Thương đồng tình với quan điểm của Bộ Y tế, mục tiêu vẫn là bảo đảm sức khỏe nhân dân.

Mặc dù vậy, nhiều ý kiến tại phiên giải trình cho rằng cả 2 loại thuốc lá thế hệ mới này đều nên cấm tuyệt đối. 

Các ý kiến đề nghị Bộ Công Thương cần có đánh giá đầy đủ giữa lợi ích về mặt kinh tế khi cho kinh doanh thuốc lá nung nóng và tác hại về chi phí bỏ ra để chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam