Cần chính sách đặc thù giữ chân các nhà khoa học

Sáng 30/11, Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đội ngũ nhà khoa học đã gửi đến Đoàn giám sát nhiều kiến nghị, trong đó cần gỡ khó về cơ chế chính sách về tinh giản đầu mối các đơn vị do Viện và Chính phủ thành lập.

Sau 2 lần giảm trừ 10%, Trung tâm này chỉ còn 32 cán bộ, nhân viên. Việc hợp nhất hay giảm đầu mối các đơn vị do Viện thành lập hay do Chính phủ thành lập khiến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm gặp khó khăn bởi từ lãnh đạo quản lý đến các trưởng, phó phòng đều là nhà khoa học. 

Hiện Viện Hàn Lâm, Khoa học, Công nghệ Việt Nam có hơn 2.000 cán bộ nghiên cứu tất cả các lĩnh vực khoa học. Theo chính sách, từ 2021 đến 2025, Viện phải giảm 250 người, tương đương 4-5 viện nghiên cứu. Ciệc giảm biên chế hay hợp nhất là chưa hợp lý bởi đặc thù trong nhân sự. 

Thực tế cho thấy, lĩnh vực khoa học công nghệ cần có cơ chế đặc thù để ngăn chặn hiện tượng "chảy máu chất xám" cũng như có các chính sách thu hút người tài bằng chế độ lương, tháo gỡ bất cập trong thanh, quyết toán cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ...để tạo động lực cho các nhà khoa học tiếp tục dấn thân. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam